Изграждане на OKD-OpenShift клъстер

За един от големите ни клиенти разработихме и предоставихме интерактивни Ansible скриптове за пълна инсталация и конфигурация на OKD OpenShift v3.11 клъстер състоящ се от седем виртуални машини VMWare ESXi с операционни системи CentOS 7-kernel 3.10.

Посредством така разработените скриптове, за клиента бяха изградени и инсталирани два клъстера – за тест и за продукция. За текущата концепция, инсталирането и конфигурирането на клъстера се осъществи с интерактивен скрипт, който попълва всички зависимости на средата, създава playbook за Ansible и стартира процесите по инсталиране и конфигуриране на пакети.

Обхват

  • Инсталиране и конфигуриране на OpenShift v3.11 клъстер
  • Предварителни зависимости и настройки на средата
  • Добавяне на микросървиси, дефиниране на променливи за средата им и експониране на крайни точки за достъп до изолираната среда на OpenShift
  • Изготвяне и предоставяне на потребителска документация с пълна информация за необходимите конфигурации и разяснения в стъпки за преминаване през инсталацията

“Колегите от Системни и Интеграционни Решения свършиха страхотна работа и въпреки всички предизвикателства успяха да доставят успешно и работещо решение удовлетворяващо нуждите на клиента!”

Виктория Петрова
Управител на Соитрон България ЕООД
Close Menu