Внедряване на ERP система в Мейона ООД

Мейона ООД е търговско дружество, регистрирано на територията на България, опериращо чрез складовите си бази и търговски представителства на териториите, както на България, така и в Македония и Албания.

Проектът бе реализиран в партньорство с компанията производител на OBS2GO ERP, а именно OBS.

След серия от консултации, разисквания и анализи на наличните процеси и нужди в Мейона ООД, ние, от Системни и Интеграционни Решения успяхме да открием и предложим правилното ERP решение, което да отговори както на текущите им нужди, така и да им предостави възможности за бъдещо надграждане.

Целият проект по имплементация отне четири месеца, като в процеса на работа бяха разработени и предоставени и следните артефакти:

  • Пълна потребителска документация (user manual) в обем от 83 страници
  • Детайлни обучения по всички процеси и функционалности на системата
  • Установен процес по поддръжка чрез тикетинг система, интегрирана и достъпна директно от ERP системата

Обхват

  • Поръчки и доставки – управление на партиди
  • Продажби и оферти – фактури и проформа фактури, промоции и отстъпки
  • Склад – поддръжка на дати на годност, заприхождаване и проследяване на лотове, трансфер между складове
  • Справки – наличности, продажби и много други
  • Счетоводство – интеграция с външна система на доставчик на счетоводни услуги
  • Персонализиране на e-mail и функционалност за вътрешни съобщения (чат)

Запознахме се със Системни и Интеграционни Решения в началото на 2020 г., докато търсихме ERP система за нашата компания. С тяхната професионална помощ и консултации ние успяваме да намерим правилната система, която отговаря на нашите нужди на най-добрата пазарна цена. По време на внедряването на системата разчитахме на тяхното сътрудничество и ангажираност по време на целия процес до края и дори след това.

Елена Тонкова
Управител на Мейона ООД
Close Menu