Интеграция на софтуер за обработка и OCR на лични карти и паспорти

За един от големите ни клиенти разработихме, предоставихме и внедрихме комплект от програми от тип микросервизи, като бизнес целта зад проекта бе програмите да интегрират специализиран софтуер за обработка и OCR на документи от тип лични карти и да обезпечават пълната комуникация с него, както и прихващането на грешки и изключения.

За целта бяха разработени няколко Java и C++ програми, като всички те бяха подготвени за инсталация в контейнери от тип Docker.

Обхват

  • Бизнес анализ на нуждите, проследяване и документиране на спецификите
  • Разработване на програмите и всички конфигурационни файлове за инсталация
  • Проверки на кода и тестове на качеството
  • Предоставяне на кода на програмите в git с достъп от клиента
  • Изготвяне и предоставяне на потребителска и техническа документация

“Колегите от Системни и Интеграционни Решения свършиха страхотна работа и въпреки всички предизвикателства успяха да доставят успешно и работещо решение, удовлетворяващо нуждите на клиента!”

Виктория Петрова
Управител на Соитрон България ЕООД

Close Menu