Проект по европейска програма

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – BG16RFOP002-2.073-0722

Процедурата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” цели да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Close Menu